[1]
Khatab, U., Asnur, H. and Yunita, R. 2022. KLASIFIKASI TANAH DI LIMA KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH DENGAN SISTEM AASHTO. JURNAL REKAYASA. 12, 2 (Dec. 2022), 164 - 174. DOI:https://doi.org/10.37037/jrftsp.v12i2.146.