Khatab, U., Asnur, H., & Yunita, R. (2022). KLASIFIKASI TANAH DI LIMA KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH DENGAN SISTEM AASHTO. JURNAL REKAYASA, 12(2), 164 - 174. https://doi.org/10.37037/jrftsp.v12i2.146